สำหรับนักท่องเที่ยว

  • ช่วยค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวทุกจังหวัด
  • ช่วยค้นหาโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ละลึก ฯลฯ
  • รวบรวมประเพณี กิจกรรม เทศกาลต่างๆ ตลอดปี
  • รับคูปองส่วนลด โปรโมชั่น และสิทธิประโยชน์พิเศษ จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วม

สำหรับผู้ประกอบการ

  • ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณได้ด้วยตัวอง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ละลึก ฯลฯ
  • อัพเดตข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ
  • สามารถสร้างคูปองส่วนลด โปรโมชั่น และสิทธิประโยชน์พิเศษ เพื่อแจกจ่ายให้กับลูกค้าได้ทันที